Västbo

Karate Bujinkai

Välkommen till Bujinkai!
WTKO Summercamp 2019 1 - 4 Augusti

Här kan ni anmäla er till summercamp 2019 


Bildbeskrivning

Läger med Sensei Richard Amos, september 2018.

Bildbeskrivning

Om oss

Vi tränar Shotokan karate i egna lokaler.

Med inriktning på traditionell karate, 

men även med tävlingsambitioner.

  

Här anmäler du ditt intresse för att träna i föreningen.

Vi har nybörjarintag i februari.

För mer info om tider mm. se här på vår hemsida och annonser i lokala tidningar.


 

Intresseanmälan

 

 

 
Nästa nybörjarintag 

18 februari 2019! 


Anmäl dig på Intresseanmälan här till vänster.


WTKO Summercamp & Competition; 
more information on Facebook: 
WTKO Summercamp & Competition 2019


 

Bildbeskrivning